vseofantasy

Saturday, January 12, 2008

„Taky byl na ty vousy moc pyšný. Když se vrátil domů, jeho žena ho nepoznala. Styděl se tak, že si oholil hlavu. Na¬konec ho sežral trol. Samozřejmě toho trola udusil, když ho polykal. Však to byl trolobijce," uzavřel vyprávění Snorri. Gotrek souhlasně přikývl. Felixe to nepřekvapilo. Trolobijci žili jen proto, aby zemřeli v boji s nějakou obrovskou a hnus-nou nestvůrou. Odpykali tak své zločiny a hříchy, které spá¬chali. Felix si nebyl jistý, jestli se dá počítat udušení trola, když polyká trolobijce, za hrdinskou smrt, ale o tom se teď nehodlal zmiňovat.
„Kéž by v téhle jeskyni byl medvěd," zopakoval Snorri toužebně. „Velký. Nebo dva. Medvědi jsou dobří k jídlu."
„Ty bys to měl vědět," odsekl Felix.
„Lepší než veverky, králíci nebo zajíci," pokračoval Snorri. „Kéž by v téhle jeskyni byl medvěd."
„Říká se, že v těchhle jeskyních straší," promluvil Max. Byl to za dlouhou dobu jeho první příspěvek ke konverzaci, a navíc se zdálo, že potenciální přítomnost strašidel vyhovuje jeho zachmuřené náladě.
„Co tím chceš říct?" zeptal se Felix.
„V Legendách Sylvánie se Neumann zmiňuje o tom, že v jeskyních kolem Drakenhofu prý straší. Místní se jim vyhýbají. Někteří prohlašují, že jeskynní chodby vedou až do pekla."
„Možná ses o tom měl zmínit dřív, než nás Gotrek se Snor¬rim do téhle jeskyně zavedli," řekl Felix.
„Jsou to jen historky, Felixi. A vzhledem k tomu, že druhou možností bylo umrznout, opravdu by ses tím nechal odradit?"
Felix předpokládal, že ne, ale přesto byl naštvaný. „Myslíš, že na těch historkách něco je, Maxi?"
„Některé historky obsahují zrnko pravdy, Felixi."
„Zapomněl jsi nám říct ještě něco?"
„Lidé, kteří zašli hluboko do jeskyní, se prý ztratili a už je nikdy nikdo neviděl."
„Možná tam jsou medvědi," zaradoval se Snorri. „Mohli je sežrat medvědi." S nadějí se zahleděl dozadu do jeskyně, jako by doufal, že uvidí tajemnou chodbu. Felix byl rád, že si to už dřív ověřil. Jeskyně vedla jen několik kroků pod kopec.
„A spousta proměněnců je používala jako přístřeší."
„Medvědy?" zeptal se Snorri zmateně.
„Jeskyně," vysvětlil Max.
Felix si všiml, že Gotrek přestal poslouchat a ohlíží se přes rameno do noci. Jeho prsty pevně obemkly sekeru. Max se posadil a vyhlédl do tmy také.